Η τεχνική εταιρεία Stivos δραστηριοποιείται με επιτυχία κυρίως στον τομέα των αθλητικών έργων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα διαθέτοντας πολυετή  εμπειρία  .

Η εταιρεία είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της γερμανικής εταιρείας “REGUPOL “, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους  παραγωγούς παγκοσμίως  υλικών  κατασκευής στίβων και  αθλητικών δαπέδων καθώς και εξειδικευμένων υποβάσεων  για δομικές εφαρμογές.

Προϊόντα

Έργα

Η εταιρία Stivos αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη  στο σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων από το Α-Ω, είτε πρόκειται για νέες είτε για υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις.