Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή όλων των έργων υποδομής  που απαιτούνται για την σωστή και πλήρη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

  • Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων
  • Συστήματα άρδευσης γηπέδων
  • Περιφράξεις-Προστατευτικά Δίχτυα Γηπέδων
  • Διαγραμμίσεις Γηπέδων
  • Κανάλια απορροής