Η εταιρία μας με 30ετή εμπειρία  είναι μια πολύ καλά οργανωμένη κατασκευαστική εταιρεία με εξειδικευμένους  διπλωματούχους μηχανικούς και έμπειρο τεχνικό προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου , αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη  στο σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων από το Α-Ω, είτε πρόκειται για νέες είτε για υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις  καθώς και στον τομέα της μόνιμης τεχνικής υποστήριξης και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση.