Φουσκωτές Κατασκευές Μπαλόνια - Ευέλικτες Επικαλύψεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Ευέλικτες Επικαλύψεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η  φουσκωτή κατασκευή (μπαλόνι) είναι μια κατασκευή υποστηριζόμενη πλήρως με αέρα ,χωρίς μεταλλικό σκελετό ,είναι κατάλληλη για την επικάλυψη όλων των  αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαθίσταται με Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Η υφασμάτινη επικάλυψη που χζρησιμοποιείται μονή ή διπλή στηρίζεται και σταθεροποιείται μόνο από την ελαφρά υπερπίεση του αέρα, είανι η καλύτερη όσον αφορά την αντοχή , τη φωτεινότητα και τη μακροζωία.

Η εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση την κάνει ιδανική για περιοδικές χρήσεις, Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει μεγάλες επιφάνειες με μικρό αναλογικά κόστος σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές.

Πρωτοποριακές και ευέλικτες λύσεις στέγασης με εξατομικευμένες προτάσεις που ικανοποιούν ποικίλες απαιτήσεις και διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του χώρου ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών, με την ενσωμάτωση σχεδιασμού και υλικών εξελιγμένης τεχνολογίας όσον αφορά τα υφάσματα, την τοποθέτηση, τον μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και ενεργεικαό εξοπλισμό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standard EN.

Η εταιρία μας είναι πάντα παρούσα με εψηλής ποιότητος υπηρεσίες στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και το after sales service των πελατών της.

Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  • Μονό / Διπλό πολυεστερικό ύφασμα επικάλυψης.
  • Περιστρεφόμενη πόρτα εισόδου.
  • Πόρτα εξόδου κινδύνου.
  • Αυτόματο σύστημα αερισμού και θέρμανσης (Κύρια μονάδα).
  • Αυτόματο εφεδρικό σύστημα αερισμού και θέρμανσης.
  • Ηλεκτροφωτισμός.
  • Εξαρτήματα αγκύρωσης και στερέωσης